• Kitaplar

Uluslararası Toplum ve Mülteciler: Sorumluluklar, İmkanlar, İnsan Hakları İhlalleri

Uluslararası Toplum ve Mülteciler: Sorumluluklar, İmkanlar, İnsan Hakları İhlalleri

“Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.”
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 14


Kitap Hakkında:

Bu kitap 13 - 14 Mayıs 2016 tarihinde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Rosa Luxemburg Vakfı tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen “Uluslararası Toplum ve Mülteciler: Sorumluluklar, İmkanlar, İnsan Hakları İhlalleri” başlıklı konferansta yapılan sunumları derlemektedir.

Programa katılan konuşmacıların bir kısmı, sunumlarını konferans kitabı için makaleleştirmiştir. Diğer katılımcıların sunumları kitapta kontrol edilmiş deşifreler olarak yer almaktadır. Konferansın ardından deşifrelere dair teyit alınamayan katılımcıların sunumları kitaba dahil edilmemiştir.

Bu yayın Rosa Luxemburg Vakfı’nın desteği ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca yazarlar ve konuşmacılar sorumlu olup, herhangi bir şekilde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Rosa Luxemburg Vakfı görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

© copyright
İlk Baskı Kasım 2016
Uluslararası Af Örgütü Yayınları 2016
Yayına Hazırlayan: Volkan Görendağ
Çeviriler: Veysel Eşsiz
Düzelti: Ezgi Koman
Dizgi: Ersin Tek
Kapak Fotoğrafı: Dilan Taşdemir
Tasarım: Lotus Ajans
Matbaa: Altan Özyurt Matbaacılık
ISBN: 978-605-87393-3-8
Tüm hakları saklıdır.

Bu yayının hiçbir bölümü yayıncıdan önceden izin almaksızın çoğaltılamaz, erişim sistemlerinde saklanamaz ya da elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ve/veya benzeri hiçbir şekilde ve hiçbir araçla yayımlanamaz.

Kitabın tamamını indirmek için...