• Temel Kavramlar

İnsan Haklarını Savunma Hakkı

İnsan hakları harika, fakat bence bu insan hakları savunucuları çok radikal. Elbette ifade özgürlüğü çok önemlidir. Peki toplanma hakkı? Evet, onu da severim. Kendi inancıma sahip olma özgürlüğünü ve istediğimi düşünme özgürlüğünü de çok önemsiyorum. İşkence görmemeyi önemsiyorum… Ama bütün bu insan haklarını savunma tantanası da nedir? Buna gerçekten gerek var mı? Bu insanlar sorun çıkarmaktan başka bir işe yarıyor mu?