Neden İHE?

İnsan Hakları Eğitimi Nedir?

İnsan hakları eğitimi, evrensel olarak tanınan insan hakları ilkelerine uyan bilgi, beceri ve tutumları teşvik etme yoluyla birey, grup ve toplumları güçlendirmeyi hedefleyen planlanmış ve katılımcı bir çalışmadır. Yönteminin, içeriğinin ne olduğundan bağımsız olarak, ana olarak toplaumda bir insan hakları kültürü oluşturulmasını sağlamayı hedeflemektedir.

İnsan hakları eğitimi, orta ila uzun vadeli bir süreç olarak, kişilerin algısal, duygusal ve tutumsal taraflarını insan haklarıyla ilişkili olarak geliştirmek ve birleştirmeyi amaçlar. Ayrıca, temel haklar ve özgürlüklere saygıya dair bireyleri güçlendirmeyi, insan onuruna önem verilmesini sağlamayı ve kişinin özsaygısını ve diğerlerine yönelik saygısını geliştirmeyi, diğerlerinin haklarına saygı duyacak eğilimler ve davranışlar oluşturmasını sağlamayı amaçlar. Kısaca, insan hakları eğitimlerinin temel hedefi, katılımcıların insan haklarının

-ne olduğunu,

-hakları neden korumaları gerektiğini

-ve bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleridir.

Böylece, insan haklarını günlük yaşamlarında ve dahi profesyonel yaşamlarında koruyabilmeleri ve haklarını talep etmeleri konusunda güçlenmiş olurlar. İnsan hakları eğitimi, kişilerin insan haklarını kavramalarını ve içselleştirmelerini sağlamaya yöneliktir. Başka bir deyişle, yalnızca kişilerin insan haklarının önemli olduğunu hisetmelerini sağlamaz, aynı zamanda onların bu haklara saygı göstermesine ve bu hakların korunması gerektiğini anlamalarına yardım eder.

Neden İnsan Hakları Eğitimi?

Dünyada oldukça fazla sayıda insan, sahip oldukları haklarını bilmemekte ve/veya onları talep edememektedir. Bu durum, insan haklarına yönelik kamusal söylemde bir gerileme yaşandığında ve herkesin – özellikle dışlanmış grupların – haklarını dile getirebildiği, koruyabildiği ve kullanabildiği alanlar küçüldüğünde daha da endişe verici olmaktadır.

Bir bütün olarak toplum, herkes için insan haklarını teşvik edebilmek, koruyabilmek ve sürdürmek için, çoğunlukla yetersiz donatılara sahiptir. Günümüzde devletler de genel olarak, insan haklarını teşvik etmek ve insanları kendilerinin ve başkalarının haklarını talep edebilmek için donatmak da dâhil olmak üzere, bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmemektedir.

İnsan hakları eğitimi, insanları, özellikle gençleri, insan hakları savunucularını ve dışlanmış olanları, haklarını anlamaları ve onları talep edebilmeleri adına desteklemelidir.  İnsan hakları eğitiminin, aynı zamanda anlatıyı güçlendirmek ve var olan fırsat eşitliğindeki uyumsuzluğa işaret etme adına uzun dönemde eğitim sistemlerini de etkilemesi beklenmektedir.

Haklarının bilincinde olmayan pek çok insan olduğunda, devletler geniş çapta insan hakları ihlallerine, cezasızlık ile beraber devam etmektedir. Aynı kişiler, oldukça güçlü bir araç olan insan haklarına, günlük hayatlarında hesap sorabilme ve gerçek fark yaratabilme amacıyla erişememektedirler. İnsan hakları eğitimi, işte bu sorgulama sürecinin gelişmesine de katkı sunmaktadır.

İHE ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

  • Eğitimlere katılım ücretli mi?

Hayır, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinin düzenlediği tüm faaliyetler gibi insan hakları eğitimleri de ücretsizdir.

  • Eğitimlere şehir dışından katılınca masraflar karşılanır mı?

Şehir dışından katılımcıların masraflarını karşılamak oldukça yüksek maliyetler ortaya çıkarmakta ve kısıtlı bütçe ile yürütülen bu çalışmaları olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kişileri eğitime götürmek yerine eğitimcileri talep olan farklı şehirlere götürerek daha fazla kişinin eğitim almasını sağlamak önceliğimizdir.

  • Eğitimlerin nerede ve ne zaman yapılacağına nasıl karar veriliyor?

İHE talepleri Uluslararası Af Örgütü’ne ulaştırıldığında talep değerlendirmeye alınıp talep sahipleri ile işbirliği içerisinde uygun bir tarih belirlenerek eğitim programı netleştirilmektedir. Eğitim taleplerini [email protected] mail adresi aracılığıyla veya herhangi bir yolla Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesine ulaşarak iletebilirsiniz.

  • Ben de eğitici olabilir miyim?

Uluslararası Af Örgütü’nün insan hakları eğitimlerini yaygınlaştırma hedefinin bir parçası da eğitimlerin sayısını arttırmak ve farklı şehirlerde uygulamaktır. Bu nedenle her geçen gün daha fazla eğiticiye ihtiyaç duymaktayız. İHE programının bir parçası olan eğitici eğitimlerine katılarak İHE programı için eğitmen olabilirsiniz.  

  • Pandemi Döneminde Eğitimler Devam Ediyor mu?

Evet, tüm eğitimlerimizi pandemi koşulları nedeni ile yeniden programlayarak online platformlarda düzenlemeye devam ediyoruz.