• Kitaplar

Hakları Gerçeğe Dönüştürmek

Toplumsal Cinsiyet Farkındalığının Arttırılmasına Yönelik Atölye Çalışmaları

Bu İnsan Hakları Eğitimi (İHE) paketi, Uluslararası Af Örgütü’nün (UAÖ) 2004 yılı “Kadına Yönelik Şiddete Son” kampanyasının bir parçası olarak geliştirilmiştir ve İnsan Hakları Eğitimi’nin ilk aşamasını oluşturmaktadır.

Bu set üç ana disiplini kapsar. UAÖ’ nün Kadına Yönelik Şiddete Son kampanyası çerçevesinde aktivizme yönelik kapsayıcı bilgileri sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu İHE paketi birbirinden ayrı üç bileşenden oluşur:

  • İnsan Hakları Eğitimi Atölye Çalışmaları ve destekleyici kaynaklar
  • ‘Devletin hesap verme sorumluluğunu’ ve ‘gerekli özeni göstermesi (due diligence)’nin standartlarını inceleyen yasal bölüm
  • Kadına yönelik şiddete son kampanyasının bir aracı olarak devletin ‘gerekli özeni göstermesi’ (due diligence) yasal kavramının nasıl kullanılacağını gösteren kampanyacılık bölümü

Bu setin her bir bölümü birbirini tamamlayıcı şekilde tasarlanmıştır. Bütünü ise, UAÖ aktivistlerini, kadın hakları aktivistlerini ve diğerlerini bilgilendirecek ve kadına yönelik şiddeti önlemek için eyleme geçmelerini sağlayacak bir kaynak olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Kitabın tamamını indirmek için...